Wymagania dla zawodowych kierowców 0 2004

kierowca zawodowy

Rozwój szeroko rozumianego transportu sprawił, że na rynku pracy pojawiło się wiele ofert dotyczących zawodowych kierowców. Profesja taka jest atrakcyjna, ale wymaga spełnienia wielu wymogów. Prawo jazdy zdecydowanie nie wystarczy. Sprawdźmy, jakie wymagania stawiane są zawodowym kierowcom.

Jak zostać kierowcą zawodowym

Podstawowym warunkiem jest ukończenie osiemnastego roku i uzyskanie prawa jazdy kategorii B. W zależności od rodzaju pracy, może być potrzebne uzyskanie uprawnień na inne pojazdy. Zawodowy kierowca zazwyczaj wiąże się z transportem ciężkim. W takim przypadku konieczne jest również zdobycie prawa jazdy C lub nawet C+E. Kolejnym krokiem kwalifikacja wstępna, czyli uzyskanie świadectwa kwalifikacji. Może ona mieć charakter kursu przyspieszonego (dostępny dla osób, które ukończyły 21 lat), który trwa 140 godzin lub pełnego w wymiarze 280 godzin. Konieczne jest także pozytywne przejście badań o charakterze psychomotorycznym. Pierwszy test przeprowadzany jest jeszcze przed uzyskaniem świadectwa kwalifikacji. Badania obejmują ustalenie sprawności wzrokowej i słuchowej, równowagi, funkcjonowania układu nerwowego, ruchowego, sercowego i oddechowego, szybkości reakcji i zdolności trzeźwego myślenia. Mają na celu także wykluczyć występowanie cukrzycy, która dyskwalifikuje kandydata. Ostatnim krokiem jest wyrobienie karty kierowcy. Dokument ten umożliwia identyfikację kierowcy i analizę jego czasu pracy.

Kiedy już kierowcą jesteś

Zawodowy kierowca to profesja odpowiedzialna. Ruch drogowy stawia wiele zagrożeń, którym zapobiec może jedynie sprawny ruchowo i umysłowo kierowca. Uzyskanie uprawnień nie kończy zatem listy stawianych wymagań. Niezbędne są również szkolenia okresowe kierowców, które mają aktualizować wiedzę i umiejętności. Konieczne jest także okresowe ponowne przechodzenie badań psychomotorycznych. Kierowcy przed sześćdziesiątym rokiem życia odbywają je co pięć lat, ci zaś, którzy ukończyli tę barierę zobowiązani są do powtarzania badań co 30 miesięcy.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *