Outsourcing pracowniczy, zatrudnienie tymczasowe czy leasing pracowniczy? 1 4685

outsourcing pracowniczy

Zmienny rynek pracy sprawia, że przedsiębiorcy szukają różnych możliwości zatrudnienia. Wszystko dlatego, iż szybkie zmiany jakie mają miejsce w gospodarce wymagają szybkich reakcji. Dlatego w ostatnim czasie firmy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego lub leasingu pracowników.

Formy zatrudnienia – podstawowe różnice

Wszystkie te formy zatrudnienia już dawno znane są w naszej gospodarce, jednak zdarza się jeszcze, iż są mylone. Warto zatem wiedzieć czym się od siebie różnią.

Zatrudnienie tymczasowe

W przypadku zatrudnienia tymczasowego pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. To ona na zlecenie przedsiębiorstwa poszukuje pracowników, a następnie kieruje ich do pracy. Jak można się domyśleć nie jest to zatrudnienie na okres stały. Pracownik oddelegowany jest do danego przedsiębiorcy na określony okres czasu. Przedsiębiorcy często korzystają z tej formy pozyskania nowych pracowników np. w przypadku pracy sezonowej lub w przypadku wzrostu produkcji, a tym samym potrzeby większej liczby rąk do pracy. Dużą zaletą tej formy zatrudnienia jest elastyczność. Wszystko zależy od ustaleń między przedsiębiorstwem a agencją pracy tymczasowej.

Outsourcing pracowniczy

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku outsourcingu pracowniczego. W tym przypadku przedsiębiorstwo zleca firmie zewnętrznej nie tylko rekrutację pracowników, ale także prowadzenie wszelkich spraw kadrowo – płacowych. Pozwala to na uzyskanie dużych oszczędności przez przedsiębiorstwo. Zwłaszcza w przypadku dużych firm zatrudniających sporą ilość pracowników. Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwo nie ma konieczności tworzenia rozbudowanego działu kadr i płac. Wszystkie prace związane z tym zakresem wykonuje dla przedsiębiorcy firmy outsourcingowa.

Leasing pracowniczy

Innym rozwiązaniem jest jeszcze leasing pracowniczy. W tym przypadku dochodzi do porozumienia między dwa przedsiębiorcami. Innymi słowy, pracownicy mogą otrzymać zgodę na urlop, a w tym czasie podjąć pracę u innego przedsiębiorcy. Często jest to bardzo atrakcyjna forma zatrudnienia właśnie dla pracowników. Zwłaszcza jeśli firma, w której aktualnie pracują przechodzi kryzys. W takim przypadku pracodawca nie musi zwalniać pracowników, ale może ich wynająć na pewien czas innej firmie. Z formy leasingu często korzystają firmy sezonowe.

Jak zatem widać istnieje wiele form zatrudnienia. Korzystnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. To jaka z wymienionych form będzie najlepsza zależy od danej firmy, jej branży oraz sytuacji. Od tego zależeć będzie, z której z tych form najlepiej będzie skorzystać.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *