Odpylanie hal przemysłowych – dlaczego jest konieczne? 0 10842

odpylanie hal przemyslowych

Odpylanie hal przemysłowych ma na celu zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla maszyn i ludzi oraz ochronę zdrowia pracowników. Dodatkowo zmniejszenie zapylenia na hali obniża ryzyko wystąpienia pożaru oraz wybuchu.

Odpylanie a przepisy BHP

Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, by zabezpieczyć pracowników przed uciążliwościami i czynnikami negatywnie wpływającymi na zdrowie. Firma jest zobowiązana wykorzystywać materiały filtracyjne i różne sposoby usuwania pyłów z pomieszczeń, a nieprzestrzeganie przepisów grozi nałożeniem na nią surowych kar.

Minister określił, jakie są maksymalne dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych, mogące występować w miejscach, w których przebywają pracownicy. W wielu firmach sprawdzają się systemy odpylania wyposażone w filtry workowe. Ich prawidłowe działanie wymaga użycia specjalnych włóknin i tkanin, dzięki którym szkodliwe cząsteczki są zatrzymywane i usuwane z powietrza. GEKO Filtration dostarcza tkaniny filtracyjne od ponad 40 lat, dlatego oferuje szeroki wybór wszelkich tekstyliów, jakie są niezbędne do funkcjonowania systemu odpylającego w konkretnym zakładzie produkcyjnym.

Odpylanie a normy produkcyjne

W wielu zakładach produkcyjnych odpylanie jest konieczne nie tylko z powodu uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia pracowników. Dość często pyły w zbyt dużym stężeniu uniemożliwiają prawidłowe wytwarzanie określonych produktów. Szczególnie ważne jest usuwanie pyłów z hal produkcyjnych, w których wytwarza się żywność oraz środki lecznicze. W zależności od ilości i rodzaju zanieczyszczeń w powietrzu, do ich usuwania można zastosować różne materiały filtracyjne.

Za pomocą włóknin filtracyjnych usprawnia się działanie filtrów workowych. Włókniny filtracyjne produkuje się szybko i tanio, a wysoka przepuszczalność powietrza umożliwia ich stosowanie w filtrach regenerowanych za pomocą sprężonego powietrza. Tkaniny filtracyjne wykorzystuje się w przypadku wykonywania filtracji wyłącznie powierzchniowe. Pyły zatrzymują się na powierzchni tkaniny, dlatego można je stosować w procesach, które przewidują mechaniczne, wibracyjne lub grawitacyjne oczyszczanie filtrów w czasie pracy.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *