Jak odtłuszczać detale w przemyśle? 0 5547

maszyna do odtłuszczania przemysłowego

Detale w przemyśle często poddawane są różnym mniej i bardziej złożonym procesom technologicznym. Ich oddziaływanie często wiąże się z zastosowaniem tłustych powłok ochronnych. Niestety, w miarę postępu procesu technologicznego, często pojawia się konieczność odtłuszczenia danego przedmiotu. Jak radzić sobie z tym problemem w warunkach przemysłowych?

Metody mycia i oczyszczania detali

Mycie natryskowe

Podstawową formą oczyszczania detali z różnych tłustych substancji jest mycie natryskowe. Polega ono na wykorzystaniu intensywnego i najczęściej ukierunkowanego strumienia wody (bądź innej cieczy roboczej). Substancja ta charakteryzuje się bardzo dużym ciśnieniem wylotowym, wynoszącym od 2 do nawet 20 bar. W niektórych sytuacjach konieczne jest zastosowanie urządzeń specjalistycznych, takich jak wysokociśnieniowe myjki przemysłowe. W przypadku bardzo złożonych detali, mycie natryskowe jest ostatnim elementem zaawansowanej technologii odtłuszczania.

Mycie zanurzeniowe

Proces mycia zanurzeniowego jest bardzo prosty. Polega on na wprowadzeniu czyszczonego detalu do zbiornika z cieczą, która posiada określony skład chemiczny. Dzięki niemu, na powierzchni detalu dochodzi do powstania reakcji chemicznych, które przyspieszają oczyszczanie przedmiotu z tłustych powłok. Często metodom tym towarzyszą ultradźwięki, potęgujące efekt działania zastosowanych chemikaliów.

Mycie ultradźwiękowe

Mycie przemysłowe może odbywać się również z wykorzystaniem ultradźwięków. Jest to najbardziej zaawansowana technologia mycia, która opiera się na zjawisku kawitacji, czyli generowania w wodzie (za pomocą odpowiedniego generatora) szybko rozpadających się baniek powietrza. Uwalniania przez nie energia sprawia, że cząsteczki usuwanych powłok są wręcz rozsadzane, co znacznie przyspiesza proces odtłuszczania. Mycie z wykorzystaniem ultradźwięków dotyczy przede wszystkim kąpieli zanurzeniowych. Jest ono tym skuteczniejsze, im niższa jest częstotliwość generowanych fal.

Mycie za pomocą pary wodnej

Odtłuszczanie przemysłowe może być realizowane również za pośrednictwem pary wodnej. Wykonuje się je w specjalnych, zamkniętych maszynach, w których stosuje się parę wodną zawierającą duże ilości węglowodorów. Emisja gorącej pary wodnej na zabrudzoną powierzchnię detalu sprawia, że zanieczyszczenia znajdujące się na niej ulegają efektownemu usunięciu, oczywiście z wykorzystaniem zjawiska kondensacji.

Mycie na sucho

Mycie przemysłowe na sucho, to metoda oczyszczania detali, którą często wykorzystuje się pomiędzy kolejnymi etapami procesu technologicznego. Wykonuje się je najczęściej za pomocą powietrza o wysokim ciśnieniu roboczym, bądź też – w bardziej zaawansowanych urządzeniach – za pomocą próżni. Zabrudzenia (również te tłuste) są więc albo zdmuchiwane, albo też odsysane. Zaletą tej metody jest brak oddziaływania ciepła i zimna a także wielu mediów, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ dla delikatnej struktury detalu.

Podsumowując, pomimo wielu różnych metod odtłuszczania detali w przemyśle, wciąż powstają nowe, z wykorzystaniem jeszcze bardziej zaawansowanych technologii.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *