Zużyty olej – szkodliwy odpad czy cenny surowiec? 0 1080

przemysł

Oleje smarowe są zagrożeniem dla środowiska na każdym etapie, począwszy od ich produkcji, przez transport, magazynowanie, eksploatację, aż po procesy zbiórki oraz utylizacji. Szczególnie istotny i newralgiczny jest właśnie ostatni etap, kiedy to olej jest już zużyty i stanowi odpad niebezpieczny. Właściwie przeprowadzona zbiórka olejów odpadowych pozwala ograniczyć zagrożenie dla środowiska, jednak to nie wszystko. Umożliwia również uzyskanie cennego surowca. Olej po procesie regeneracji jest bowiem wykorzystywany z powodzeniem w przemyśle rafineryjnym, w produkcji pełnowartościowych baz olejowych i nie tylko.

Olej przepracowany jako niebezpieczny odpad

W świetle obowiązującego w Polsce prawa oleje przepracowane należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska z uwagi na skład chemiczny stanowiący efekt procesu eksploatacji oraz zawartość zanieczyszczeń zgromadzonych podczas zbiórki i przechowywania. W składach olejów odpadowych mogą znajdować się substancje rakotwórcze, szkodliwe związki metali i różnorakie zanieczyszczenia chemiczne, które muszą zostać usunięte w procesie utylizacji.

Skup zużytego oleju – odpady olejowe jako cenny surowiec

Pomimo sporego zanieczyszczenia, przepracowany olej stanowi cenny surowiec dla przemysłu petrochemicznego. Jego pozyskiwanie i regeneracja są alternatywnym źródłem zaopatrzenia w oleje bazowe. Na rynku funkcjonują specjalne firmy realizujące skup zużytego oleju. Najczęściej są to jednostki zapewniające kompleksową usługę obejmującą również dostarczenie przepisowych zbiorników do magazynowania oleju, a także transport i przekazanie oleju do utylizacji – lub także samą utylizację. Zajmują się gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi, przez co pozwalają firmom generującym szkodliwe oleje przepracowane na pozbycie się problemu. Sam proces jest bardzo prosty, a jego realziacja pozostaje po stronie danego przedsiębiorstwa.

Na czym polega regeneracja zużytego oleju?

Wyspecjalizowane jednostki poddają olej przepracowany procesom rerafinacji. Jeśli tylko właściwości odpadu na to pozwalają, przeprowadzane są filtracja oraz oczyszczanie. Gdy procesy utylizacji dobiegną końca, poddany regeneracji olej może zostać przekazany na przykład jako produkt do dodania do olejów opałowych, ponownie do olejów samochodowych bądź do wykorzystania jako wspomniany olej bazowy do produkcji środków smarowych. Dzięki pozyskiwaniu olejów odpadowych i ich przystosowaniu do ponownego wykorzystania rafinerie mogą uzyskują ekonomiczny, pełnoprawny i bezpieczny produkt pozwalający na poczynienie sporych oszczędności.

Recykling trendem i codziennością

Przyszłość napawa optymizmem – globalny trend do stałego wzrostu odzysku surowców oraz rozwój technologii pozwala na coraz czystsze i bardziej wydajne odzyskiwanie olejów przepracowanych. Rozwój infrastruktury tylko upraszcza to działanie. Z całą pewnością gra jest warta świeczki, a coraz łatwiejszy dostęp do firm, transportujących i zajmujących się odbiorem i transportem takich odpadów znacząco wszystko ułatwia.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *