Szkolenia BHP dla różnych branż 0 1821

bhp

Szkolenia BHP dla różnych branż

Szkolenia BHP są konieczne u każdego pracownika rozpoczynającego pracę w danym przedsiębiorstwie. Ten obowiązek jest narzucony przez Kodeks pracy i ciąży na pracodawcy niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia. W szeregu różnych form wskazuje się szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe. Ten pierwszy wariant zakłada ogólny i stanowiskowy instruktaż. Bez niego nie można zatrudnić konkretnego pracownika. I dlatego szkolenie bhp jest tak ważne. Sam pracodawca nie tylko musi je organizować, ale także jest zobowiązany brać w nim udział, choć wówczas program obejmuje raczej związane z organizacją stanowisk pracy dla pracowników zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Popularnością cieszą się szkolenia BHP online lub stacjonarne. Zawsze jednak muszą odbywać się w godzinach pracy. Ćwiczenia wstępne bhp są zawsze zależnie od konkretnego stanowiska. Z takiego zakresu bezpieczeństwa pracownik również będzie zdawać egzamin. Szkolenie wstępne składa się z części ogólnej oraz instruktażu stanowiskowego. Ten pierwszy element nie może być krótszy niż 3 godziny lekcyjne. Materiał obejmuje informacje z zakresu bhp, które są ujęte w Kodeksie pracy. Szkolenie stanowiskowe zawęża się w pewnej dziedzinie bhp wiecznej już z konkretnym miejscem roboczym. Uwzględnia więc ono na przykład narażenie na działanie czynników szkodliwych. Tego typu instruktaż musi przejść także pracownik przeniesiony na inne stanowisko lub praktykant, oczywiście zanim będą dopuszczeni do pracy. Kadra musi być również zapoznana z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Poza tym zwraca się uwagę na ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami. I dlatego właśnie w sprawie szkolenia zawsze prowadzący ustala z przełożonym zakres zadań. Zostaje również wytłumaczone to, jakie czynności pracownik na danym stanowisku wykonuje. Instruktaż stanowiskowy zazwyczaj trwa dwie godziny dla administracji i nawet osiem godzin dla pozostałej kadry

Warto pamiętać o tym, że każde szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy musi się zakończyć sprawdzianem wiadomości. Pracownik również potwierdza odbycie kursu na piśmie. Ten fakt jest również odnotowywany w aktach osobowych.

Ważne szkolenie wstępne i szkolenia okresowe

Stałym elementem jest również szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno biurowych oraz pozostałej kadry. W zależności od programu kursu taki instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa czy z udzielania pierwszej pomocy może trwać od 8 do nawet 64 godzin lekcyjnych. Ważna w tym wypadku jest grupa zawodowa, do której ta oferta jest kierowana. Coraz częściej odbywa się szkolenie okresowe bhp online, co pozwala sprawnie zarządzać czasem pracowników.

Pracodawca musi dbać o zdrowie i życie swoich pracowników, a także kontrolować wszystkie dokumenty BHP, z którymi musi kadrę zapoznać. Oczywiście te zasady muszą być na stanowisku pracy bezwzględnie przestrzegane. Warto pamiętać o tym, że szkolenia z zakresu bhp to jedyne obowiązkowe kursy, na które będzie kierować nas pracodawca.

Szkolenia bhp online są jedną z opcji wykorzystywanych przez pracodawców. W ten sposób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogą zostać przeszkoleni pracownicy administracyjno biurowi zatrudnieni w danej firmie czy instytucji. Oczywiście ze szkoleń wstępnych korzystają osoby przed dopuszczeniem ich do pracy. Kursy bhp online okresowe są realizowane natomiast w czasie trwania stosunku pracy pracownika. Poza tym na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. A to także pozwala uniknąć zagrożeń, które mogą powodować wypadki czy choroby zawodowe.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *