Fundusze unijne dla mieszkańców województwa śląskiego 0 2149

Śląski pakiet dla mieszkańca

Pandemia koronawirusa zaskoczyła w tym roku wszystkich i na jakiś czas skutecznie sparaliżowała zarówno gospodarkę, jak i życie społeczne Polaków i sporej części ludzi na całym świecie. Skutki lockdownu i wprowadzonych obostrzeń odczuwają nie tylko przedsiębiorcy, ale także przeciętni obywatele. W niektórych częściach kraju nie pozostali oni jednak pozostawieni sami sobie. Fundusze unijne pozyskane przez województwo śląskie to olbrzymia pomoc dla mieszkańców tamtych okolic. Na jakie wsparcie mogą liczyć?

Śląski pakiet dla Mieszkańca to szybka i celowa pomoc, którą województwo w ekspresowym tempie zorganizowało z zarządzanych środków unijnych. To szczególny sposób na wsparcie osób mieszkających w regionie. Obejmuje on 3 filary, które w dużej mierze opierają się na wsparciu podmiotów leczniczych, ale także ochronie życia osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Poznaj szczegóły dotyczące każdego z nich i kwoty, które zostaną wykorzystane dla polepszenia sytuacji mieszkańców województwa śląskiego.

Śląskie dla zdrowia

“Śląski pakiet dla Mieszkańców” to jedyne rozwiązania w Polsce, które przewidują wykorzystanie części zarządzanych z poziomu samorządów funduszy unijnych na rzecz mieszkańców w dobie koronawirusa. Olbrzymie kwoty zostały przekierowane na realne wsparcie, które poprawiło sytuację osób mieszkających w regionie. Poniżej znajdziesz dokładniejsze informacje na temat wdrożonych działań.

Filar I – wsparcie personelu medycznego

Nie ulega wątpliwości, że gdy cały świat walczy z koronawirusem, najważniejsze jest zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Dlatego podstawowym filarem wsparcia dla mieszkańców województwa śląskiego jest udostępnienie odpowiedniej ilości potrzebnych środków ochrony osobistej – w tym materiałów jednorazowego użytku i innych niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 – ośrodkom ochrony zdrowia realizującym swoje podstawowe zadania.

64,9 miliona złotych – całość tej kwoty została przeznaczona na rzecz wskazanych placówek ochrony zdrowia z terenu województwa śląskiego. Zostały one zaopatrzone przede wszystkim w niezbędne maski, przyłbice, okulary oraz kombinezony ochronne, fartuchy i inne potrzebne środki ochrony osobistej. Pomoc kierowana jest nie tylko dla lekarzy i pielęgniarek, ale także wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pomoc przy zmniejszaniu skutków wywołanych pandemią koronawirusa.

Filar II – ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Szczególnie w tym okresie niezwykle ważne jest pochylenie się nad sytuacją ośrodków całodobowej opieki medycznej. Mieszkańcy tego rodzaju placówek są bowiem wyjątkowo mocno narażeni na zakażenie koronawirusem. Wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych jest istotne także ze względu na duże ryzyko wykluczenia społecznego tych grup.

Program “Śląski pakiet dla Mieszkańców” objął więc również odpowiednie zabezpieczenie zarówno pacjentów, jak i kadry pracowników domów pomocy społecznej, placówek zapewniających opiekę całodobową, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz opiekuńczo-pielęgnacyjnych z terenu województwa. Część kwoty sięgającej 13 milionów została rozdysponowana na zatrudnienie nowych pracowników, zakup środków higieny oraz niezbędne w okresie pandemii wsparcie interwencyjno-psychologiczne.

Filar III – wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Na skutek wywołanego szerzącym się wirusem kryzysu ekonomicznego dochodzi do problemów z utrzymaniem stanowisk i zaburzenia sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw. Celowe wsparcie województwa śląskiego w okresie pandemii objęło więc również przedsiębiorstwa społeczne, by nie dopuścić do zaprzepaszczenia wysiłku włożonego w tworzenie miejsc pracy.

Śląski pakiet dla Mieszkańca przewiduje przeznaczenie kwoty w wysokości 3,8 miliona złotych, by dofinansować działające w województwie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ten sposób możliwy będzie zakup produkowanych przez ich podmioty i przedsiębiorstwa środków ochrony osobistej i nieodpłatne przekazanie ich do placówek ochrony zdrowia. W ten sposób sfinansowano również usługi cateringowe oferowane przez te podmioty dla pracowników medycznych.

Okres pandemii okazuje się bardzo trudny dla polskiej gospodarki. Szybka i celowa pomoc oferowana przez województwo śląskie jest jednym z rozwiązań, które może wesprzeć Polaków w tym skomplikowanym czasie. W pakiecie dla mieszkańców znajduje się przede wszystkim wsparcie dla placówek medycznych, by z przyczyn ekonomicznych nie przestały świadczyć podstawowej opieki mieszkańcom regionu.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *