Odszkodowania i zadośćuczynienia 0 1185

kancelaria adwokacka

Wypadki komunikacyjne, wypadki w miejscu pracy, śmierć bliskiej osoby, wypadki w rolnictwie… sytuacji, w których można doznać szkody jest bardzo wiele. Szkoda ta może mieć dwojaki charakter:

  • majątkowy – jest nim każdy uszczerbek w stanie posiadania, a więc na przykład: uszkodzony samochód, zalane mieszkanie czy utrata wynagrodzenia w związku z rekonwalescencją po wypadku;
  • niemajątkowy – tak definiuje się doznania psychiczne i ból, jakiego osoba poszkodowana doświadczyła w wyniku jakiegoś zdarzenia.

To rozgraniczenie jest niezwykle istotne, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, do określenia wysokości rekompensaty za każdy z typów szkody, stosuje się odrębne zasady. I to na tym podziale opiera się różnica między odszkodowaniem i zadośćuczynieniem.

W Polsce wiele kancelarii prawnych oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc w uzyskania obu form rekompensaty bez względu na przyczynę, dla której została im wyrządzona szkoda.

Kiedy zadośćuczynienie, a kiedy odszkodowanie?

O odszkodowanie, zgodnie z art. 444 § 1 k.c., można wnioskować wówczas, gdy szkoda ma charakter majątkowy. Można więc o nim mówić więc, gdy np. Klient oczekuje zwrotu kosztów poniesionych na naprawę samochodu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, wydatków na leczenie czy też odszkodowania za utracone korzyści (np. gdy z powodu doznanego uszczerbku na zdrowiu musi zrezygnować z wykonywania pracy zawodowej bądź nie może podjąć się realizacji kontraktu).

Wysokość odszkodowania jest precyzyjnie kalkulowana – m.in. na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę poszkodowaną. To np. rachunki i faktury dokumentujące poniesione przez nią koszty.

Zadośćuczynienie należy się osobie poszkodowanej, która doznała strat niematerialnych. Chodzi np. o:

  • traumę doznaną w wyniku wypadku,
  • ból po stracie bliskiej osoby, która zmarła w wypadku,
  • cierpienie związane z obrażeniami fizycznymi czy niepełnosprawnością, która jest konsekwencją wypadku.

Oszacowanie wysokości zadośćuczynienia jest trudniejsze – przeliczenie na pieniądze doznanych krzywd emocjonalnych jest wymagającym zadaniem. Dlatego osoby poszkodowane często korzystają w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z pomocy prawnej.

Warto podkreślić, że nie istnieją przeszkody prawne, które uniemożliwiałyby poszkodowanemu ubieganie się o rekompensatę zarówno za straty materialne, jak i niematerialne związane z tym samym niefortunnym zdarzeniem.

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, na co możemy liczyć:

  • wstępną analizę sytuacji osoby poszkodowanej i określenie, jakiej formy rekompensaty może się ona domagać z tytułu poniesionych strat,
  • przygotowanie dokumentacji oraz pism – zarówno do osoby/podmiotu, który wyrządził szkodę, jak i pism procesowych itd.,
  • pomoc w oszacowaniu adekwatnych wartości odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • reprezentację Klienta podczas negocjacji ze sprawcą, a także przed instytucjami.

Artykuł przygotowany we współpracy z Kancelaria Adwokacka Sachanbiński & Sachanbińska.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *