Obróbka wibrościerna w branży automotive 0 3774

obróbka wibrościerna w branży automotive

Firmy należące do branży automotive coraz częściej decydują się na outsourcing niektórych usług. Aktualnie dotyczy to także wielu przedsiębiorstw działających w Polsce. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści, dzięki którym współpraca z partnerem zewnętrznym staje się coraz powszechniejsza.

Outsourcing w branży automotive

Coraz większa popularność outsourcingu w branży motoryzacyjnej wynika przede wszystkim z potrzeby oszczędności czasu i pieniędzy, a także dużego doświadczenia firm specjalizujących się w określonych dziedzinach. Szczególnej precyzji wymaga na przykład spawanie lub obróbka wibrościerna. Chociaż usługą najczęściej zlecaną zewnętrznie wciąż pozostaje kontrola jakości, na przełomie ostatnich kilku lat zaobserwować można zwiększone zaangażowanie podwykonawców także w pracach bardziej specjalistycznych. Polska branża motoryzacyjna wyraźnie zyskuje na poszerzeniu zainteresowania outsourcingiem. Wzrost popularności współpracy zewnętrznej wpływa bezpośrednio na lepsze nastawienie producentów, którzy decydują się na składanie większych i częstszych zamówień.

Wymagania branży motoryzacyjnej

Obróbka roto ścierna to najlepszy przykład pozytywnego wpływu outsourcingu na jakość części wytwarzanych przez przedsiębiorstwa z branży automotive. Ze względu na duże wymagania rynku OEM, dostawcy muszą zapewniać swoim klientom bardzo wysoką i nienaganną jakość poszczególnych komponentów. Dotyczy to zwłaszcza różnych części metalowych, których oczyszczenie, wygładzenie oraz przygotowanie wymaga zwiększenia obszaru produkcyjnego oraz zastosowania profesjonalnych narzędzi. Wpływa to na wzrost nakładów finansowych, które są poza zasięgiem wielu firm. Obróbka wibrościerna to proces polegający na wykańczaniu powierzchni poprzez obróbkę mechaniczno-chemiczną, w której jako medium obróbcze stosowane są specjalne kształtki ścierne. Obróbka roto ścierna okazuje się bardzo istotna w nastawionej na wysoką jakość branży motoryzacyjnej, ponieważ dzięki niej uzyskiwane części metalowe pozbawiane są wad, ostrych krawędzi oraz zadziorów. W ten sposób detale mogą być następnie bez ryzyka montowane w samochodach.

Zalety outsourcingu obróbki wibrościernej

zakład firmy VIAObróbka roto ścierna jest dość skomplikowaną technologią, która wymaga dużej precyzji oraz odpowiednich warunków.
Zakup określonych urządzeń, montaż elementów do odtłuszczania części oraz zatrudnienie specjalistów od obróbki nie należy do najtańszych rozwiązań. Dlatego znaczna część firm produkcyjnych z sektora automotive decyduje się na produkcję detali na zasadach outsourcingu. Realizacja takiej usługi jest nie tylko bardzo korzystna pod względem logistycznym, ale również opłacalna. Dodatkową zaletę stanowi także fakt, że w ten sposób obróbka roto ścierna nie jest uznawana za główny proces przeprowadzany w danym przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej. Powierzenie go specjalistom mogącym zapewnić najlepszą jakość przygotowanych detali, okazuje się w takim przypadku niezwykle istotne dla sektora produkcyjnego.

Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *